Archiwum

 1. Dostawa frezarki CNC, numer postępowania NT/10/2020
 2. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/06/2020
 3. Dostawa elementów wyposażenia komory klimatyzacyjnej, numer postępowania NB/07/2020
 4. Dostawa laserowego mikroskopu konfokalnego, numer postępowania BG/03/2020
 5. Dostawa zasilaczy, numer postępowania BW/46/2019
 6. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/45/2019
 7. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer postępowania BW/02/2020
 8. Dostawa reaktora do prowadzenia procesów biotechnologicznych, numer postępowania BB/49/2019
 9. Dostawa skanerów laserowych światła niebieskiego, numer postępowania BG/47/2019
 10. Modernizacja komory klimatyzacyjnej, numer postępowania NB/50/2019
 11. Dostawa stołu obrotowego, numer postępowania NB/40/2019
 12. Dostawa specjalistycznego sprzętu do inspekcji optycznej, numer postępowania BG/39/2019
 13. Dostawa wytaczarki poziomej CNC, numer postępowania NT/43/2019
  Postępowanie zostało unieważnione. Nie złożono żadnej oferty.
 14. Dostawa systemu do generowania promieniowania mikrofalowego, numer postępowania BA/42/2019
 15. Dostawa skanera optycznego 3D, numer postępowania NT/31/2019
 16. Dostawa tokarki CNC, numer postępowania NT/30/2019
 17. Dostawa dwuramiennego manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/35/2019
 18. Dostawa porozymetru, numer postępowania BB/27/2019
 19. Dostawa wytaczarki poziomej CNC, numer postępowania NT/32/2019
 20. Dostawa reaktora do homogenizacji mieszanin polimerowych, numer postępowania BB/29/2019
 21. Dostawa urządzenia do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej, numer postępowania BW/20/2019
 22. Dostawa tokarek CNC, numer postępowania NT/21/2019
 23. Dostawa zespołu transporterów, numer postępowania BG/28/2019
 24. Dostawa frezarskich centrów obróbkowych, numer postępowania NT/19/2019
 25. Dostawa polarymetru, numer postępowania BG/26/2019
 26. Dostawa skanerów, numer postępowania BG/22/2019
 27. Dostawa skanera optycznego 3D, numer postępowania NT/23/2019
 28. Dostawa elementów systemów wizyjnych, numer postępowania BG/16/2019
 29. Dostawa komór kalorymetrycznych, numer postępowania NB/17/2019
 30. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/15/2019
 31. Dostawa elektrodrążarek, numer postępowania NT/03/2019
 32. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/13/2019
 33. Dostawa cyfrowego projektora pomiarowego, numer postępowania NT/04/2019
 34. Dostawa ramienia pomiarowego, numer postępowania NT/11/2019
 35. Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej, numer postępowania NT/05/2019
 36. Dostawa znakowarki laserowej, numer postępowania NT/08/2019
 37. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego, numer postępowania BG/10/2019
 38. Dostawa manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/09/2019
 39. Dostawa plotera tnącego wodą, numer postępowania NT/06/2019
 40. Dostawa prasy krawędziowej CNC, numer postępowania NT/07/2019
 41. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa 81, numer sprawy DK/02/2019
 42. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/01/2019
 43. Dostawa analizatorów chemicznych, numer sprawy: BB/43/2018
 44. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap II, numer sprawy DK/42/2018
 45. Dostawa obiektywów i oświetlaczy LED, numer sprawy: BG/38/2018
 46. Dostawa systemu wibracyjnego, numer sprawy NB/32/2018
 47. Dostawa kamer cyfrowych, numer sprawy BG/40/2018
 48. Dostawa pieca tyglowego, numer sprawy BA/30/2018
 49. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap II, numer sprawy DK/34/2018
 50. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 8, numer sprawy DK/27/2018
 51. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 72, numer sprawy DK/26/2018
 52. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 71, numer sprawy DK/25/2018
 53. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 3, numer sprawy DK/24/2018
 54. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 2, numer sprawy DK/23/2018
 55. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/20/2018
 56. Dostawa kamer cyfrowych, numer sprawy BG/21/2018
 57. Dostawa mikroskopu cyfrowego, numer sprawy BB/22/2018
 58. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap I, numer sprawy DK/19/2018
 59. Adaptacja pomieszczeń i instalacji technologicznych do celów laboratoryjnych, numer sprawy PU/18/2018
 60. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap I, numer sprawy DK/17/2018
 61. Dostawa zestawu transporterów przeznaczonych do pozycjonowania przedmiotów w systemie automatycznej optycznej inspekcji, numer sprawy BG/14/2018
 62. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 83, numer sprawy DK/13/2018
 63. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 74, numer sprawy DK/09/2018
 64. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 72, numer sprawy DK/07/2018
 65. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 71, numer sprawy DK/06/2018
 66. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 3, numer sprawy DK/04/2018
 67. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 2, numer sprawy DK/03/2018
 68. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego/transportera w pętli zamkniętej, numer sprawy BG/01.2/2018
 69. Dostawa elementów do budowy transportera, numer sprawy BG/01/2018>
 70. Dostawa elementów do budowy robota, numer sprawy NB/04/2017
 71. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/03.2/2017
 72. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer sprawy BW/02/2017
 73. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/01/2017
 74. Dostawa aparatury do oznaczania zawartości azotu
  numer sprawy BL/03/2014
 75. Dostawy materiałów do produkcji poligraficznej
  numer sprawy NW/02/2014
 76. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/01/2014
 77. Dostawa wytrząsarki
  numer sprawy BP/03/2013
 78. Wykonanie tłoczenia płyt CD,
  numer sprawy PW/15/2013
 79. Dostawa kół zębatych stożkowych,
  numer sprawy BT/14/2013

(opublikowano 2013.08.30)

 1. Dostawa przecinarki metalograficznej
  numer sprawy BW/13/2013
 2. Dostawa systemu napylarek próżniowych
  numer sprawy BW/12/2013
 3. Termomedernizacja budynku Laboratorium Systemów Sterowania ITeE - PIB 
  numer sprawy PU/11/2013
 4. Dostawa komponentów elektropneumatycznych
  numer sprawy NT/01/2013
 5. Dostawa pomp perystaltycznych
  numer sprawy BP/07/2013

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Dostawa bioreaktora laboratoryjnego
  numer sprawy BP/08/2013
 7. Dostawa odczynników chemicznych
  numer sprawy BP/10/2013
 8. Budowa budynku laboratoriów mechatronicznych ITeE - PIB
  numer sprawy: PU/09/2013
 1. Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling, numer sprawy NI/06/2013
 2. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukowania
  numer sprawy PZ/05/2013
 3. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/04/2013
 4. Dostawa materiałów do produkcji poligraficznej,
  numer sprawy NW/02/2013
 5. Dostawa rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego,
  numer sprawy BP/36/2012
 6. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/37/2012
 7. Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM),
  numer sprawy BT/35/2012
 8. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27.4/2012
 9. Dostawa aparatu kulometrycznego,
  numer sprawy BP/33/2012
 10. Dostawa kamer cyfrowych z wyposażeniem i oprogramowaniem,
  numer sprawy BG/32/2012
 11. Dostawa spektrometru atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP),
  numer sprawy BP/31/2012
 12. Dostawa robota przemysłowego,
  numer sprawy NT/34/2012
 13. Dostawa aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia,
  numer sprawy BP/22.2/2012
 14. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/28/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 15. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23.3/2012