Archiwum

 1. Sukcesywna dostawa gazów technicznych sprężonych i gazów technicznych w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na gazy skroplone dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz – 4 Zadania
  Postępowanie prowadzone przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://icimb.bip-e.pl/icm/auctions/r15484,Sukcesywna-dostawa-gazow-technicznych-sprezonych-i-gazow-technicznych-w-stanie-s.html
 2. Sukcesywna dostawa gazów technicznych sprężonych i gazów technicznych w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na gazy skroplone dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.
  Postępowanie prowadzone przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/r14466,Sukcesywna-dostawa-gazow-technicznych-sprezonych-i-gazow-technicznych-w-stanie-s.html
 3. Dostawa prostokątnych magnetronów liniowych wraz z systemem zasilania, numer referencyjny postępowania CI/07/2022
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 35b1b453-4447-41da-8469-24a1784aa174
 4. Dostawa energii elektrycznej, numer referencyjny postępowania SI/08/2022.
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 25a46bdb-daae-4523-8e92-394f531fba66
 5. Dostawa magnetronów wraz z systemami zasilania, numer referencyjny postępowania CI/01/2022
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 4d0a1641-421d-474d-b2c1-8d6d582db087
 6. Dostawa odczynników chemicznych dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
  Postępowanie wspólne, prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w trybie powyżej progów unijnych. Przejdź do strony internetowej prowadzonego postępowania (opublikowano 26.01.2022 r.).
 7. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
  Postępowanie wspólne, prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, w trybie powyżej progów unijnych. Przejdź do strony internetowej prowadzonego postępowania (opublikowano 26.01.2022 r.).
 8. Dostawa pomp ciepła 3, numer referencyjny postępowania BK/22/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 7c36832e-f846-4739-a67a-eff93139253a
 9. Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, numer referencyjny postępowania PRZ/00007/2021
  Przetarg nieograniczony, link do dokumentacji postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/473719 (opublikowano 22.06.2021 r.)
 10. Dostawa dwuwiązkowego spektrometru absorpcji atomowej, numer referencyjny postępowania CB/23/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 122d7d40-cef7-47d4-887c-f4d28812fe23
 11. Dostawa stanowiska do modelowania wirtualnego elementów przepływowych central wentylacyjnych, numer referencyjny postępowania LU/13/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 75e248c4-692d-4662-b914-7afdf254ea9e
 12. Dostawa manipulatorów przemysłowych 2, numer referencyjny postępowania BO/21/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 5e2aa3f4-7d0e-4896-bea6-804d6e4c539c
 13. Dostawa pomp ciepła, numer referencyjny postępowania BK/18/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 37f171a4-839c-4b3f-8bb8-8d8665b18d7a
 14. Dostawa manipulatorów przemysłowych, numer referencyjny postępowania BO/17/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: f24e4f1d-6b16-40ff-9d44-0499d09bfb30
 15. Dostawa manipulatorów przemysłowych z wyposażeniem, numer referencyjny postępowania BO/15/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: cdb1406b-b1d0-464f-978c-5aafa214f9a7
 16. Dostawa pomp ciepła, numer referencyjny postępowania BK/14/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: cde1161e-8d97-4825-92e0-0c019562cfbc
 17. Dostawa i montaż próżniowego systemu pompowego wraz z wyposażeniem, numer referencyjny postępowania CI/12/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: f54bdc2f-b0ea-456a-b18f-d4b98603c3f7
 18. Dostawa zestawu urządzeń do pomiarów przemieszczeń, numer referencyjny postępowania ZO/08/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6465500e-85ab-4150-98f8-b4b37267fc1a
 19. Dostawa zestawów źródeł plazmy wraz z systemami zasilania, numer referencyjny postępowania ZIP/03/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 7ef9e47a-e2f4-4880-b331-a34f8f12e5cd
 20. Dostawa laboratoryjnej instalacji do badania właściwości filtracyjnych membran zwojowych, numer referencyjny postępowania ZBE/10/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 00089b9b-85f8-438b-9d02-90ffc05d3657
 21. Dostawa manipulatorów przemysłowych oraz systemu wizyjnego, numer referencyjny postępowania ZO/09/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 9b2f6df2-1340-44de-b78e-78fb18b2a800
 22. Dostawa laboratoryjnej instalacji do badania właściwości filtracyjnych membran płaskich typu „flat-sheet”, numer referencyjny postępowania ZBE/07/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 4c7c4ac4-32d1-49e4-bd6f-7807aa55c364
 23. Dostawa stanowiska do pomiarów harmonicznych zasilania i migotania świateł, numer referencyjny postępowania ZA/06/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 10f01b8d-6511-46a0-82b7-af2eb9558b1b
 24. Dostawa zautomatyzowanego analizatora sorpcji fizycznej i chemisorpcji, numer referencyjny postępowania ZTP/04/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 958da440-3276-432f-a6be-112e7485716c (nowy, poprzedni: 836e9882-f52b-4cc7-82a2-91bb90b964e6, jest nieaktualny)
 25. Dostawa zautomatyzowanego optycznego systemu pomiarowego do odtwarzania powierzchni z wyposażeniem, numer referencyjny postępowania ZO/02/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6e60eed1-c54c-40b6-82d4-6ac09899c2e4
 26. Dostawa systemu do modelowania procesów odtwarzania powierzchni, numer referencyjny postępowania ZO/24/2020
 27. Dostawa zestawów pomiarowych, numer referencyjny postępowania ZO/23/2020
 28. Dostawa elementów do systemów inspekcji optycznej, numer referencyjny postępowania ZO/22/2020
 29. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych, numer referencyjny postępowania CZP/21/2020
 30. Dostawa magnetronów kołowych oraz źródła jonów, numer referencyjny postępowania ZIP/20/2020
 31. Dostawa zestawów pomiarowych, numer referencyjny postępowania ZO/19/2020 (unieważnione)
 32. Dostawa zestawu do wykonywania badań nieniszczących, numer referencyjny postępowania ZO/17/2020
 33. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych, numer referencyjny postępowania CZP/15/2020
 34. Dostawa zestawu wieloosiowego napędu liniowego z manipulatorem i sterownikiem wizyjnym, numer referencyjny postępowania ZO/16/2020
 35. Dostawa impulsowego zasilacza polaryzacji podłoża, numer referencyjny postępowania ZIP/13/2020
 36. Dostawa systemów druku 3D, numer referencyjny postępowania NT/12/2020
 37. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
  numer referencyjny postępowania: PRZ/00013/2020;
  numer ogłoszenia o zamówieniu w bazie TED: 2020/S 101-243622

  Postępowanie jest prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

 38. Dostawa frezarki CNC, numer postępowania NT/10/2020
 39. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/06/2020
 40. Dostawa elementów wyposażenia komory klimatyzacyjnej, numer postępowania NB/07/2020
 41. Dostawa laserowego mikroskopu konfokalnego, numer postępowania BG/03/2020
 42. Dostawa zasilaczy, numer postępowania BW/46/2019
 43. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/45/2019
 44. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer postępowania BW/02/2020
 45. Dostawa reaktora do prowadzenia procesów biotechnologicznych, numer postępowania BB/49/2019
 46. Dostawa skanerów laserowych światła niebieskiego, numer postępowania BG/47/2019
 47. Modernizacja komory klimatyzacyjnej, numer postępowania NB/50/2019
 48. Dostawa stołu obrotowego, numer postępowania NB/40/2019
 49. Dostawa specjalistycznego sprzętu do inspekcji optycznej, numer postępowania BG/39/2019
 50. Dostawa wytaczarki poziomej CNC, numer postępowania NT/43/2019
  Postępowanie zostało unieważnione. Nie złożono żadnej oferty.
 51. Dostawa systemu do generowania promieniowania mikrofalowego, numer postępowania BA/42/2019
 52. Dostawa skanera optycznego 3D, numer postępowania NT/31/2019
 53. Dostawa tokarki CNC, numer postępowania NT/30/2019
 54. Dostawa dwuramiennego manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/35/2019
 55. Dostawa porozymetru, numer postępowania BB/27/2019
 56. Dostawa wytaczarki poziomej CNC, numer postępowania NT/32/2019
 57. Dostawa reaktora do homogenizacji mieszanin polimerowych, numer postępowania BB/29/2019
 58. Dostawa urządzenia do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej, numer postępowania BW/20/2019
 59. Dostawa tokarek CNC, numer postępowania NT/21/2019
 60. Dostawa zespołu transporterów, numer postępowania BG/28/2019
 61. Dostawa frezarskich centrów obróbkowych, numer postępowania NT/19/2019
 62. Dostawa polarymetru, numer postępowania BG/26/2019
 63. Dostawa skanerów, numer postępowania BG/22/2019
 64. Dostawa skanera optycznego 3D, numer postępowania NT/23/2019
 65. Dostawa elementów systemów wizyjnych, numer postępowania BG/16/2019
 66. Dostawa komór kalorymetrycznych, numer postępowania NB/17/2019
 67. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/15/2019
 68. Dostawa elektrodrążarek, numer postępowania NT/03/2019
 69. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/13/2019
 70. Dostawa cyfrowego projektora pomiarowego, numer postępowania NT/04/2019
 71. Dostawa ramienia pomiarowego, numer postępowania NT/11/2019
 72. Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej, numer postępowania NT/05/2019
 73. Dostawa znakowarki laserowej, numer postępowania NT/08/2019
 74. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego, numer postępowania BG/10/2019
 75. Dostawa manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/09/2019
 76. Dostawa plotera tnącego wodą, numer postępowania NT/06/2019
 77. Dostawa prasy krawędziowej CNC, numer postępowania NT/07/2019
 78. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa 81, numer sprawy DK/02/2019
 79. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/01/2019
 80. Dostawa analizatorów chemicznych, numer sprawy: BB/43/2018
 81. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap II, numer sprawy DK/42/2018
 82. Dostawa obiektywów i oświetlaczy LED, numer sprawy: BG/38/2018
 83. Dostawa systemu wibracyjnego, numer sprawy NB/32/2018
 84. Dostawa kamer cyfrowych, numer sprawy BG/40/2018
 85. Dostawa pieca tyglowego, numer sprawy BA/30/2018
 86. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap II, numer sprawy DK/34/2018
 87. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 8, numer sprawy DK/27/2018
 88. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 72, numer sprawy DK/26/2018
 89. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 71, numer sprawy DK/25/2018
 90. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 3, numer sprawy DK/24/2018
 91. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 2, numer sprawy DK/23/2018
 92. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/20/2018
 93. Dostawa kamer cyfrowych, numer sprawy BG/21/2018
 94. Dostawa mikroskopu cyfrowego, numer sprawy BB/22/2018
 95. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap I, numer sprawy DK/19/2018
 96. Adaptacja pomieszczeń i instalacji technologicznych do celów laboratoryjnych, numer sprawy PU/18/2018
 97. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap I, numer sprawy DK/17/2018
 98. Dostawa zestawu transporterów przeznaczonych do pozycjonowania przedmiotów w systemie automatycznej optycznej inspekcji, numer sprawy BG/14/2018
 99. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 83, numer sprawy DK/13/2018
 100. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 74, numer sprawy DK/09/2018
 101. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 72, numer sprawy DK/07/2018
 102. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 71, numer sprawy DK/06/2018
 103. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 3, numer sprawy DK/04/2018
 104. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 2, numer sprawy DK/03/2018
 105. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego/transportera w pętli zamkniętej, numer sprawy BG/01.2/2018
 106. Dostawa elementów do budowy transportera, numer sprawy BG/01/2018>
 107. Dostawa elementów do budowy robota, numer sprawy NB/04/2017
 108. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/03.2/2017
 109. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer sprawy BW/02/2017
 110. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/01/2017
 111. Dostawa aparatury do oznaczania zawartości azotu
  numer sprawy BL/03/2014
 112. Dostawy materiałów do produkcji poligraficznej
  numer sprawy NW/02/2014
 113. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/01/2014
 114. Dostawa wytrząsarki
  numer sprawy BP/03/2013
 115. Wykonanie tłoczenia płyt CD,
  numer sprawy PW/15/2013
 116. Dostawa kół zębatych stożkowych,
  numer sprawy BT/14/2013

(opublikowano 2013.08.30)

 1. Dostawa przecinarki metalograficznej
  numer sprawy BW/13/2013
 2. Dostawa systemu napylarek próżniowych
  numer sprawy BW/12/2013
 3. Termomedernizacja budynku Laboratorium Systemów Sterowania ITeE - PIB 
  numer sprawy PU/11/2013
 4. Dostawa komponentów elektropneumatycznych
  numer sprawy NT/01/2013
 5. Dostawa pomp perystaltycznych
  numer sprawy BP/07/2013

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Dostawa bioreaktora laboratoryjnego
  numer sprawy BP/08/2013
 7. Dostawa odczynników chemicznych
  numer sprawy BP/10/2013
 8. Budowa budynku laboratoriów mechatronicznych ITeE - PIB
  numer sprawy: PU/09/2013
 1. Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling, numer sprawy NI/06/2013
 2. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukowania
  numer sprawy PZ/05/2013
 3. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/04/2013
 4. Dostawa materiałów do produkcji poligraficznej,
  numer sprawy NW/02/2013
 5. Dostawa rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego,
  numer sprawy BP/36/2012
 6. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/37/2012
 7. Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM),
  numer sprawy BT/35/2012
 8. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27.4/2012
 9. Dostawa aparatu kulometrycznego,
  numer sprawy BP/33/2012
 10. Dostawa kamer cyfrowych z wyposażeniem i oprogramowaniem,
  numer sprawy BG/32/2012
 11. Dostawa spektrometru atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP),
  numer sprawy BP/31/2012
 12. Dostawa robota przemysłowego,
  numer sprawy NT/34/2012
 13. Dostawa aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia,
  numer sprawy BP/22.2/2012
 14. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/28/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 15. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23.3/2012