Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

Aktualnie Sieć Badawcza Łukasiewicz − Instytut Technologii Eksploatacji nie prowadzi nowych postępowań o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. PLN. Postępowania o wartości mniej niż 130 tys. PLN są prezentowane w zakładce "Zapytania ofertowe".

Postępowania, w których  Sieć Badawcza Łukasiewicz − Instytut Technologii Eksploatacji bierze udział:

Sukcesywna dostawa gazów technicznych sprężonych i gazów technicznych w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na gazy skroplone – 4 Zadania

Postępowanie prowadzone przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/r15318,Sukcesywna-dostawa-gazow-technicznych-sprezonych-i-gazow-technicznych-w-stanie-s.html.