Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa impulsowego zasilacza polaryzacji podłoża, numer referencyjny postępowania ZIP/13/2020
  2. Dostawa systemów druku 3D, numer referencyjny postępowania NT/12/2020
  3. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
    numer referencyjny postępowania: PRZ/00013/2020;
    numer ogłoszenia o zamówieniu w bazie TED: 2020/S 101-243622

    Postępowanie jest prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan