Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa dwuramiennego manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/35/2019
  2. Dostawa tokarki CNC, numer postępowania NT/30/2019
  3. Dostawa wytaczarki poziomej CNC, numer postępowania NT/32/2019
  4. Dostawa skanera optycznego 3D, numer postępowania NT/31/2019
  5. Dostawa reaktora do homogenizacji mieszanin polimerowych, numer postępowania BB/29/2019
  6. Dostawa porozymetru, numer postępowania BB/27/2019
  7. Dostawa tokarek CNC, numer postępowania NT/21/2019
  8. Dostawa urządzenia do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej, numer postępowania BW/20/2019