Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

Informujemy, że od dnia 05.05.2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia realizowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz − Instytut Technologii Eksploatacji  są prowadzone na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/itee

 

Postępowania, w których  Sieć Badawcza Łukasiewicz − Instytut Technologii Eksploatacji bierze udział:

Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, numer referencyjny postępowania PRZ/00033/2023 (22.06.2023 r.)
Postępowanie prowadzone przez:  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/782182

Dostawa 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego na rzecz podmiotów SBŁ
Postępowanie prowadzone przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2203/dostawa-3-letniej-subskrypcji-oprogramowania-microsoft-w-ramach-programu-licencyjnego-microsoft-enrollment-for-education-solutions-ees-lub-oprogramowania-rownowaznego-na-rzecz-podmiotow-sieci-badawczej-lukasiewicz.