Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa zautomatyzowanego analizatora sorpcji fizycznej i chemisorpcji, numer referencyjny postępowania ZTP/04/2021
    Identyfikator postępowania na miniPortalu: 958da440-3276-432f-a6be-112e7485716c (nowy, poprzedni: 836e9882-f52b-4cc7-82a2-91bb90b964e6, jest nieaktualny)