Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/45/2019
  2. Dostawa wytaczarki poziomej CNC, numer postępowania NT/43/2019
  3. Dostawa systemu do generowania promieniowania mikrofalowego, numer postępowania BA/42/2019
  4. Dostawa stołu obrotowego, numer postępowania NB/40/2019
  5. Dostawa specjalistycznego sprzętu do inspekcji optycznej, numer postępowania BG/39/2019