Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa komór kalorymetrycznych, numer postępowania NB/17/2019
  2. Dostawa elementów systemów wizyjnych, numer postępowania BG/16/2019
  3. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/15/2019
  4. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/13/2019
  5. Dostawa elektrodrążarek, numer postępowania NT/03/2019