Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego, numer postępowania BG/10/2019
  2. Dostawa manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/09/2019
  3. Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej, numer postępowania NT/05/2019
  4. Dostawa znakowarki laserowej, numer postępowania NT/08/2019
  5. Dostawa prasy krawędziowej CNC, numer postępowania NT/07/2019
  6. Dostawa plotera tnącego wodą, numer postępowania NT/06/2019
  7. Dostawa elektrodrążarek, numer postępowania NT/03/2019
  8. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa 81, numer sprawy DK/02/2019
  9. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/01/2019
  10. Dostawa analizatorów chemicznych, numer sprawy: BB/43/2018