Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer postępowania BW/02/2020
  2. Modernizacja komory klimatyzacyjnej, numer postępowania NB/50/2019
  3. Dostawa reaktora do prowadzenia procesów biotechnologicznych, numer postępowania BB/49/2019
  4. Dostawa skanerów laserowych światła niebieskiego, numer postępowania BG/47/2019
  5. Dostawa zasilaczy, numer postępowania BW/46/2019
  6. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/45/2019
  7. Dostawa stołu obrotowego, numer postępowania NB/40/2019
  8. Dostawa specjalistycznego sprzętu do inspekcji optycznej, numer postępowania BG/39/2019