Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa sprzętu optycznego, numer postępowania BG/36/2019
  2. Dostawa dwuramiennego manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/35/2019
  3. Dostawa tokarki CNC, numer postępowania NT/30/2019
  4. Dostawa skanera optycznego 3D, numer postępowania NT/31/2019
  5. Dostawa porozymetru, numer postępowania BB/27/2019