Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa frezarki CNC, numer postępowania NT/10/2020
  2. Dostawa elementów wyposażenia komory klimatyzacyjnej, numer postępowania NB/07/2020
  3. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/06/2020