Nowe przetargi

Nowe postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Dostawa systemu do modelowania procesów odtwarzania powierzchni, numer referencyjny postępowania ZO/24/2020
  2. Dostawa zestawów pomiarowych, numer referencyjny postępowania ZO/23/2020
  3. Dostawa elementów do systemów inspekcji optycznej, numer referencyjny postępowania ZO/22/2020
  4. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych, numer referencyjny postępowania CZP/21/2020
  5. Dostawa magnetronów kołowych oraz źródła jonów, numer referencyjny postępowania ZIP/20/2020