Skład Rady Naukowej IX kadencji (2017-2021):


Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. inż. Wiesław ZWIERZYCKI (Politechnika Poznańska)

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej:
dr hab. inż. Remigiusz MICHALCZEWSKI, 
prof. ITeE-PIB (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB)

Sekretarz Rady Naukowej:
dr Beata BELINA (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB)

Członkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Jerzy BAJKOWSKI (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Zbigniew GRONOSTAJSKI (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 
prof. dr hab. inż. Piotr KULA (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. inż. Krzysztof SANTAREK (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy)
dr hab. inż. Jolanta DRABIK, prof. ITeE-PIB (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB)
prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB)
mgr inż. Zbigniew SŁOMKA (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB) 
dr inż. Marek SWAT (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB) 
prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB)

dr hab. inż. Magdalena TRZOS, prof. ITeE-PIB (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB) 
dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI, prof. nadzw. (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB)
dr inż. Mirosław ŻUREK (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB)

Komisja ds. Rozwoju Naukowego:
prof. dr hab. inż. Piotr KULA 
dr hab. inż. Magdalena TRZOS, prof. ITeE-PIB
dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI, prof. nadzw.

Komisja Dyscyplinarna:
dr hab. inż. Jolanta DRABIK, prof. ITeE-PIB 
dr inż. Marek SWAT
dr inż. Mirosław ŻUREK


Członkowie Rady Naukowej, nie będący pracownikami Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, zostali powołani przez Ministra Rozwoju pismem z dnia 30 stycznia 2017 roku. 
Członkowie Rady Naukowej, będący pracownikami Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, zostali wybrani w następstwie wyborów w dniu 4 stycznia 2017 roku.

Członkowie Rady Naukowej są wybierani na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. 371 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wyborów do Rady Naukowej ITeE-PIB.