Rozstrzygnięcia

 1. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer postępowania BW/02/2020
 2. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/45/2019
 3. Dostawa skanerów laserowych światła niebieskiego, numer postępowania BG/47/2019
 4. Dostawa zasilaczy, numer postępowania BW/46/2019
 5. Dostawa systemu do generowania promieniowania mikrofalowego, numer postępowania BA/42/2019
 6. Dostawa stołu obrotowego, numer postępowania NB/40/2019
 7. Dostawa specjalistycznego sprzętu do inspekcji optycznej, numer postępowania BG/39/2019
 8. Dostawa tokarki CNC, numer postępowania NT/30/2019
 9. Dostawa sprzętu optycznego, numer postępowania BG/36/2019
 10. Dostawa dwuramiennego manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/35/2019
 11. Dostawa porozymetru, numer postępowania BB/27/2019
 12. Dostawa reaktora do homogenizacji mieszanin polimerowych, numer postępowania BB/29/2019
 13. Dostawa urządzenia do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej, numer postępowania BW/20/2019
 14. Dostawa zespołu transporterów, numer postępowania BG/28/2019
 15. Dostawa tokarek CNC, numer postępowania NT/21/2019
 16. Dostawa frezarskich centrów obróbkowych, numer postępowania NT/19/2019
 17. Dostawa polarymetru, numer postępowania BG/26/2019
 18. Dostawa skanerów, numer postępowania BG/22/2019
 19. Dostawa elementów systemów wizyjnych, numer postępowania BG/16/2019
 20. Dostawa komór kalorymetrycznych, numer postępowania NB/17/2019
 21. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/15/2019
 22. Dostawa elektrodrążarek, numer postępowania NT/03/2019
 23. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/13/2019
 24. Dostawa ramienia pomiarowego, numer postępowania NT/11/2019
  Dostawa cyfrowego projektora pomiarowego, numer postępowania NT/04/2019
 25. Dostawa znakowarki laserowej, numer postępowania NT/08/2019
 26. Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej, numer postępowania NT/05/2019
 27. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego, numer postępowania BG/10/2019
 28. Dostawa manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/09/2019
 29. Dostawa prasy krawędziowej CNC, numer postępowania NT/07/2019
 30. Dostawa plotera tnącego wodą, numer postępowania NT/06/2019
  Dostawa analizatorów chemicznych, numer sprawy: BB/43/2018
 31. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa 81, numer sprawy DK/02/2019
 32. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/01/2019
 33. Dostawa obiektywów i oświetlaczy LED, numer sprawy: BG/38/2018
 34. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap II, numer sprawy DK/42/2018
 35. Dostawa kamer cyfrowych, numer sprawy BG/40/2018
 36. Dostawa systemu wibracyjnego, numer sprawy NB/32/2018
 37. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap II, numer sprawy DK/34/2018
 38. Dostawa pieca tyglowego, numer sprawy BA/30/2018
 39. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 8, numer sprawy DK/27/2018
 40. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 3, numer sprawy DK/24/2018
 41. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 72, numer sprawy DK/26/2018
 42. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 71, numer sprawy DK/25/2018
 43. Dostawa kamer cyfrowych, numer sprawy BG/21/2018
 44. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 2, numer sprawy DK/23/2018
 45. Dostawa mikroskopu cyfrowego, numer sprawy BB/22/2018
 46. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/20/2018
 47. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap I, numer sprawy DK/19/2018
 48. Adaptacja pomieszczeń i instalacji technologicznych do celów laboratoryjnych, numer sprawy PU/18/2018
 49. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap I, numer sprawy DK/17/2018
 50. Dostawa zestawu transporterów przeznaczonych do pozycjonowania przedmiotów w systemie automatycznej optycznej inspekcji, numer sprawy BG/14/2018
 51. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 2, numer sprawy DK/03/2018
 52. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 3, numer sprawy DK/04/2018
 53. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 72, numer sprawy DK/07/2018
 54. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 83, numer sprawy DK/13/2018
 55. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 74, numer sprawy DK/09/2018
 56. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 71, numer sprawy DK/06/2018
 57. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego/transportera w pętli zamkniętej, numer sprawy BG/01.2/2018
 58. Dostawa elementów do budowy transportera, numer sprawy BG/01/2018
 59. Dostawa elementów do budowy robota, numer sprawy NB/04/2017
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 31.10.2017)
 60. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń
  1. Protokół (opublikowano 2017.10.20)
 61. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/03.2/2017
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia(opublikowano 2017.09.12)
 62. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer sprawy BW/02/2017
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia(opublikowano 2017.07.14)
 63. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/01/2017
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia(opublikowano 2017.03.28)
 64. Dostawa reometru optycznego DWS z wyposażeniem
  numer sprawy BP/02/2016
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia (opublikowano 2016.10.14)
 65. Dostawa aparatury do oznaczania zawartości azotu
  numer sprawy BL/03/2014
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia(opublikowano 2014.08.04)
 66. Dostawy materiałów do produkcji poligraficznej
  numer sprawy NW/02/2014
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2014.06.24)
 67. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/01/2014
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2014.03.28)
 68. Dostawa wytrząsarki
  numer sprawy BP/03/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.10.25)
 69. Wykonanie tłoczenia płyt CD,
  numer sprawy PW/15/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.10.03)
 70. Dostawa kół zębatych stożkowych,
  numer sprawy BT/14/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.09.20)
 71. Dostawa przecinarki metalograficznej
  numer sprawy BW/13/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.09.04) 
 72. Dostawa systemu napylarek próżniowych
  numer sprawy BW/12/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.09.04) 
 73. Termomedernizacja budynku Laboratorium Systemów Sterowania ITeE - PIB 
  numer sprawy PU/11/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.08.14)
 74. Dostawa komponentów elektropneumatycznych
  numer sprawy NT/01/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.06.27)   
 75. Dostawa pomp perystaltycznych
  numer sprawy BP/07/2013

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 76. Dostawa bioreaktora laboratoryjnego
  numer sprawy BP/08/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.06.27)   
 77. Dostawa odczynników chemicznych
  numer sprawy BP/10/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.06.27)   
 78. Budowa budynku laboratoriów mechatronicznych ITeE - PIB
  numer sprawy: PU/09/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 05.07.2013)
 79. Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling, numer sprawy NI/06/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.06.05)  
 80. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukowania
  numer sprawy PZ/05/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.04.30) 
 81. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/04/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.04.24)
 82. Dostawa materiałów do produkcji poligraficznej,
  numer sprawy NW/02/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.03.28)
 83. Dostawa rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego,
  numer sprawy BP/36/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.02.15)
 84. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/37/2012
  1. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty(opublikowano 2013.02.01)  
 85. Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM),
  numer sprawy BT/35/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.01.25)
 86. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27.4/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.12.19)  
 87. Dostawa robota przemysłowego,
  numer sprawy NT/34/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.12.04) 
 88. Dostawa aparatu kulometrycznego,
  numer sprawy BP/33/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.12.19) 
 89. Dostawa kamer cyfrowych z wyposażeniem i oprogramowaniem,
  numer sprawy BG/32/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.12.04) 
 90. Dostawa spektrometru atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP),
  numer sprawy BP/31/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.11.21) 
 91. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27.3/2012 
  (data publikacji: 04.10.2012 r.)
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 92. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23.3/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.10.18) 
 93. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/28/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 94. Dostawa komponentów do systemu sterująco-pomiarowego,
  numer sprawy BT/30/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.09.25) 
 95. Dostawa przenośnego, helowego wykrywacza nieszczelności,
  numer sprawy BA/29/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.09.25) 
 96. Dostawa aparatu do oznaczania stabilności smarów plastycznych,
  numer sprawy BP/26.2/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.10.01) 
 97. Dostawa aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia,
  numer sprawy BP/22.2/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.10.05) 
 98. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 99. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23.2/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 100. Dostawa aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia,
  numer sprawy BP/22/2012
  ;
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 101. Dostawa aparatu do oznaczania stabilności smarów plastycznych,
  numer sprawy BP/26/2012
  >
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 102. Dostawa aparatury do wykrywania gazów,
  numer sprawy BA/25/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.08.31) 
 103. Dostawa elementów automatyki przemysłowej,
  numer sprawy BA/19/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.09.05) 
 104. Dostawa elementów automatyki przemysłowej,
  numer sprawy BA/24/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.08.30) 
 105. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty. 
 106. Dostawa spektrometru Ramana
  numer sprawy BP/16/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.08.20) 
 107. Dostawa nanotwardościomierza
  numer sprawy BW/17/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.07.11)
 108. Dostawa przenośnego, skaningowego mikroskopu elektronowego
  numer sprawy BW/14/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.07.11)
 109. Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego
  numer sprawy BT/15/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.07.10)
 110. Dostawa robota przemysłowego
  numer sprawy BG/18/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.19)
 111. Dostawa komponentów elektropneumatycznych
  numer sprawy NT/20/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.19)
 112. Dostawa oprogramowania obliczeniowego i symulacyjnego
  numer sprawy BG/NI/13/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.26)
 113. Dostawa wiskozymetrów
  numer sprawy BP/11/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.13)
 114. Dostawa kolorymetrycznej sfery pomiarowej
  numer sprawy BP/12/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.13)
 115. Dostawa głowicy mikroskopu sił atomowych (AFM)
  numer sprawy BT/09/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.13)
 116. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukowania
  numer sprawy PZ/10/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.05.31)
 117. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/02/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.05.17)
 118. Dostawa urządzenia do pomiaru mikrotwardości
  numer sprawy BT/07/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 119. Dostawa nanotribometru
  numer sprawy: BT/06/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.04.27) 
 120. Dostawa komponentów do systemu sterująco-pomiarowego
  numer sprawy BT/08/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.04.27) 
 121. Dostawa komory termicznej
  numer sprawy: NT/04/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.03.16) 
 122. Dostawa systemu do badań nieniszczących bieżni łożysk tocznych
  numer sprawy: NT/05/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.03.16)
 123. Dostawa materiałów do produkcji poligraficznej
  numer sprawy: NW/01/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 02.03.2012)
 124. Dostawa systemu pomiarowo-kontrolnego typu DAQ wraz z oprogramowaniem
  numer sprawy: BT/03/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 24.02.2012)
 125. Wykonanie instalacji technologicznych
  numer sprawy: PU/27/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 126. Dostawa homogenizatora wysokociśnieniowego
  numer sprawy: BP/20/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 127. Dostawa kół zębatych stożkowych
  numer sprawy: BT/23.2/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 128. Dostawa tribotestera do badań wysokotemperaturowych
  numer sprawy: BT/08.2/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 129. Dostawa aparatu do badania prężności par
  numer sprawy: BP/19/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 130. Dostawa kół zębatych stożkowych
  numer sprawy: BT/23/2011
  Postępowanie zostało unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (podstawa prawna: 
  93 ust. 1 pkt 3 uPzp). 
 131. Dostawa zestawu kontrolno-pomiarowego do urządzeń tribologicznych
  numer sprawy: BT/21/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 132. Dostawa automatycznego gęstościomierza oscylacyjnego
  numer sprawy: BP/20/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 133. Dostawa zestawu do bezstykowego, światłowodowego pomiaru temperatury
  numer sprawy: BA/18/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 134. Dostawa sond pomiarowych
  numer sprawy: BP/13.2/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 135. Dostawa czujników do pomiaru parametrów ruchu pojazdów,
  numer sprawy: NT/15/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 136. Dostawa zestawu do podawania prądów gaśniczych,
  numer sprawy: NT/14/2011
 137. Dostawa sprzętu komputerowego,
  numer sprawy: WP/16/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 138. Dostawa pieców hartowniczych,
  numer sprawy: BW/07.2/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 139. Dostawa automatu do montażu powierzchniowgo,
  numer sprawy: BA/08/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 140. Dostawa urządzenia do zawieszania bloków książkowych w okładkę,
  numer sprawy: WP/04.2/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 141. Dostawa systemu do badań wytrzymałościowych materiałów,
  numer sprawy: BG/09/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 142. Dostawa pakietów oprogramowania do tworzenia systemów pomiarowych, sterujących i wspomagających projektowanie,
  numer sprawy: BA/06/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 143. Dostawa oscyloskopu cyfrowego wraz z osprzętem,
  numer sprawy: BG/05/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 144. Dostawa centrali telefonicznej,
  numer sprawy: PU/03/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 145. Dostawa oprogramowania obliczeniowego i symulacyjnego do komputerowego wspomagania prac badawczych i rozwojowych,
  numer sprawy: NI/02.2/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 146. Dostawa szaf sterowniczych,
  numer sprawy: BA/01/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 147. Dostawa mikroskopu tunelowego STM,
  numer sprawy: BT/11/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 148. Dostawa wielokanałowego systemu komponowania i dozowania atmosfery procesowej,
  numer sprawy: BW/06.2/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 149. Dostawa systemu pompowego z pompą turbomolekularną do komór próżniowych,
  numer sprawy: BW/05.2/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 150. Dostawa lepkościomierza rotacyjnego,
  numer sprawy: BP/10/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 151. Dostawa mineralizatora mikrofalowego,
  numer sprawy: BP/09/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 152. Dostawa bomby rotacyjnej do badania stabilności utleniania metodą ASTM D2272,
  numer sprawy: BP/08/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 153. Dostawa analizatora zawartości siarki w płynach eksploatacyjnych,
  numer sprawy: BP/07/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 154. Dostawa oscyloskopu cyfrowego z zestawem sond pomiarowych,
  nr sprawy: BA/04/2009.
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 155. Dostawa analizatora drgań z wyposażeniem pomiarowym,
  nr sprawy: BT/03/2009.
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 156. Dostawa urządzenia do pomiarów struktury i geometrii powierzchni 2D/3D,
  nr sprawy: BT/02/2009.
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty