Rozstrzygnięcia

 1. Dostawa energii elektrycznej, numer referencyjny postępowania SI/08/2022.
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 25a46bdb-daae-4523-8e92-394f531fba66
 2. Dostawa prostokątnych magnetronów liniowych wraz z systemem zasilania, numer referencyjny postępowania CI/07/2022
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 35b1b453-4447-41da-8469-24a1784aa174
 3. Dostawa magnetronów wraz z systemami zasilania, numer referencyjny postępowania CI/01/2022
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 4d0a1641-421d-474d-b2c1-8d6d582db087
 4. Dostawa pomp ciepła 3, numer referencyjny postępowania BK/22/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 7c36832e-f846-4739-a67a-eff93139253a
 5. Dostawa dwuwiązkowego spektrometru absorpcji atomowej, numer referencyjny postępowania CB/23/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 122d7d40-cef7-47d4-887c-f4d28812fe23
 6. Dostawa stanowiska do modelowania wirtualnego elementów przepływowych central wentylacyjnych, numer referencyjny postępowania LU/13/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 75e248c4-692d-4662-b914-7afdf254ea9e
 7. Dostawa manipulatorów przemysłowych 2, numer referencyjny postępowania BO/21/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 5e2aa3f4-7d0e-4896-bea6-804d6e4c539c
 8. Dostawa manipulatorów przemysłowych z wyposażeniem, numer referencyjny postępowania BO/15/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: cdb1406b-b1d0-464f-978c-5aafa214f9a7
 9. Dostawa i montaż próżniowego systemu pompowego wraz z wyposażeniem, numer referencyjny postępowania CI/12/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: f54bdc2f-b0ea-456a-b18f-d4b98603c3f7
 10. Dostawa zestawu urządzeń do pomiarów przemieszczeń, numer referencyjny postępowania ZO/08/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6465500e-85ab-4150-98f8-b4b37267fc1a
 11. Dostawa zestawów źródeł plazmy wraz z systemami zasilania, numer referencyjny postępowania ZIP/03/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 7ef9e47a-e2f4-4880-b331-a34f8f12e5cd
 12. Dostawa laboratoryjnej instalacji do badania właściwości filtracyjnych membran zwojowych, numer referencyjny postępowania ZBE/10/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 00089b9b-85f8-438b-9d02-90ffc05d3657
 13. Dostawa laboratoryjnej instalacji do badania właściwości filtracyjnych membran płaskich typu „flat-sheet”, numer referencyjny postępowania ZBE/07/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 4c7c4ac4-32d1-49e4-bd6f-7807aa55c364
 14. Dostawa stanowiska do pomiarów harmonicznych zasilania i migotania świateł, numer referencyjny postępowania ZA/06/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 10f01b8d-6511-46a0-82b7-af2eb9558b1b
 15. Dostawa zautomatyzowanego analizatora sorpcji fizycznej i chemisorpcji, numer referencyjny postępowania ZTP/04/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 958da440-3276-432f-a6be-112e7485716c (nowy, poprzedni: 836e9882-f52b-4cc7-82a2-91bb90b964e6, jest nieaktualny)
 16. Dostawa zautomatyzowanego optycznego systemu pomiarowego do odtwarzania powierzchni z wyposażeniem, numer referencyjny postępowania ZO/02/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6e60eed1-c54c-40b6-82d4-6ac09899c2e4
 17. Dostawa zestawów pomiarowych, numer referencyjny postępowania ZO/23/2020
 18. Dostawa systemu do modelowania procesów odtwarzania powierzchni, numer referencyjny postępowania ZO/24/2020
 19. Dostawa elementów do systemów inspekcji optycznej, numer referencyjny postępowania ZO/22/2020
 20. Dostawa magnetronów kołowych oraz źródła jonów, numer referencyjny postępowania ZIP/20/2020
 21. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych, numer referencyjny postępowania CZP/21/2020
 22. Dostawa zestawu do wykonywania badań nieniszczących, numer referencyjny postępowania ZO/17/2020
 23. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych, numer referencyjny postępowania CZP/15/2020
 24. Dostawa zestawu wieloosiowego napędu liniowego z manipulatorem i sterownikiem wizyjnym, numer referencyjny postępowania ZO/16/2020
 25. Dostawa impulsowego zasilacza polaryzacji podłoża, numer referencyjny postępowania ZIP/13/2020
 26. Dostawa systemów druku 3D, numer referencyjny postępowania NT/12/2020
 27. Dostawa frezarki CNC, numer postępowania NT/10/2020
 28. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/06/2020
 29. Dostawa elementów wyposażenia komory klimatyzacyjnej, numer postępowania NB/07/2020
 30. Dostawa laserowego mikroskopu konfokalnego, numer postępowania BG/03/2020
 31. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer postępowania BW/02/2020
 32. Dostawa kaskadowego agregatu ziębniczego, numer postępowania NB/45/2019
 33. Dostawa skanerów laserowych światła niebieskiego, numer postępowania BG/47/2019
 34. Dostawa zasilaczy, numer postępowania BW/46/2019
 35. Dostawa systemu do generowania promieniowania mikrofalowego, numer postępowania BA/42/2019
 36. Dostawa stołu obrotowego, numer postępowania NB/40/2019
 37. Dostawa specjalistycznego sprzętu do inspekcji optycznej, numer postępowania BG/39/2019
 38. Dostawa tokarki CNC, numer postępowania NT/30/2019
 39. Dostawa sprzętu optycznego, numer postępowania BG/36/2019
 40. Dostawa dwuramiennego manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/35/2019
 41. Dostawa porozymetru, numer postępowania BB/27/2019
 42. Dostawa reaktora do homogenizacji mieszanin polimerowych, numer postępowania BB/29/2019
 43. Dostawa urządzenia do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej, numer postępowania BW/20/2019
 44. Dostawa zespołu transporterów, numer postępowania BG/28/2019
 45. Dostawa tokarek CNC, numer postępowania NT/21/2019
 46. Dostawa frezarskich centrów obróbkowych, numer postępowania NT/19/2019
 47. Dostawa polarymetru, numer postępowania BG/26/2019
 48. Dostawa skanerów, numer postępowania BG/22/2019
 49. Dostawa elementów systemów wizyjnych, numer postępowania BG/16/2019
 50. Dostawa komór kalorymetrycznych, numer postępowania NB/17/2019
 51. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/15/2019
 52. Dostawa elektrodrążarek, numer postępowania NT/03/2019
 53. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap III, numer postępowania DK/13/2019
 54. Dostawa ramienia pomiarowego, numer postępowania NT/11/2019
  Dostawa cyfrowego projektora pomiarowego, numer postępowania NT/04/2019
 55. Dostawa znakowarki laserowej, numer postępowania NT/08/2019
 56. Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej, numer postępowania NT/05/2019
 57. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego, numer postępowania BG/10/2019
 58. Dostawa manipulatora przemysłowego, numer postępowania BG/09/2019
 59. Dostawa prasy krawędziowej CNC, numer postępowania NT/07/2019
 60. Dostawa plotera tnącego wodą, numer postępowania NT/06/2019
  Dostawa analizatorów chemicznych, numer sprawy: BB/43/2018
 61. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa 81, numer sprawy DK/02/2019
 62. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap III, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/01/2019
 63. Dostawa obiektywów i oświetlaczy LED, numer sprawy: BG/38/2018
 64. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap II, numer sprawy DK/42/2018
 65. Dostawa kamer cyfrowych, numer sprawy BG/40/2018
 66. Dostawa systemu wibracyjnego, numer sprawy NB/32/2018
 67. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap II, numer sprawy DK/34/2018
 68. Dostawa pieca tyglowego, numer sprawy BA/30/2018
 69. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 8, numer sprawy DK/27/2018
 70. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 3, numer sprawy DK/24/2018
 71. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 72, numer sprawy DK/26/2018
 72. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 71, numer sprawy DK/25/2018
 73. Dostawa kamer cyfrowych, numer sprawy BG/21/2018
 74. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa 2, numer sprawy DK/23/2018
 75. Dostawa mikroskopu cyfrowego, numer sprawy BB/22/2018
 76. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap II, grupa zintegrowana, numer sprawy DK/20/2018
 77. Świadczenie usługi ewaluatora opisu informacji o zawodach, etap I, numer sprawy DK/19/2018
 78. Adaptacja pomieszczeń i instalacji technologicznych do celów laboratoryjnych, numer sprawy PU/18/2018
 79. Świadczenie usługi recenzenta opisu informacji o zawodach, etap I, numer sprawy DK/17/2018
 80. Dostawa zestawu transporterów przeznaczonych do pozycjonowania przedmiotów w systemie automatycznej optycznej inspekcji, numer sprawy BG/14/2018
 81. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 2, numer sprawy DK/03/2018
 82. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 3, numer sprawy DK/04/2018
 83. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 72, numer sprawy DK/07/2018
 84. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 83, numer sprawy DK/13/2018
 85. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 74, numer sprawy DK/09/2018
 86. Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 71, numer sprawy DK/06/2018
 87. Dostawa wieloosiowego napędu liniowego/transportera w pętli zamkniętej, numer sprawy BG/01.2/2018
 88. Dostawa elementów do budowy transportera, numer sprawy BG/01/2018
 89. Dostawa elementów do budowy robota, numer sprawy NB/04/2017
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 31.10.2017)
 90. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń
  1. Protokół (opublikowano 2017.10.20)
 91. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/03.2/2017
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia(opublikowano 2017.09.12)
 92. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer sprawy BW/02/2017
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia(opublikowano 2017.07.14)
 93. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/01/2017
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia(opublikowano 2017.03.28)
 94. Dostawa reometru optycznego DWS z wyposażeniem
  numer sprawy BP/02/2016
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia (opublikowano 2016.10.14)
 95. Dostawa aparatury do oznaczania zawartości azotu
  numer sprawy BL/03/2014
  1. Informacja o udzieleniu zamówienia(opublikowano 2014.08.04)
 96. Dostawy materiałów do produkcji poligraficznej
  numer sprawy NW/02/2014
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2014.06.24)
 97. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/01/2014
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2014.03.28)
 98. Dostawa wytrząsarki
  numer sprawy BP/03/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.10.25)
 99. Wykonanie tłoczenia płyt CD,
  numer sprawy PW/15/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.10.03)
 100. Dostawa kół zębatych stożkowych,
  numer sprawy BT/14/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.09.20)
 101. Dostawa przecinarki metalograficznej
  numer sprawy BW/13/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.09.04) 
 102. Dostawa systemu napylarek próżniowych
  numer sprawy BW/12/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.09.04) 
 103. Termomedernizacja budynku Laboratorium Systemów Sterowania ITeE - PIB 
  numer sprawy PU/11/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.08.14)
 104. Dostawa komponentów elektropneumatycznych
  numer sprawy NT/01/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.06.27)   
 105. Dostawa pomp perystaltycznych
  numer sprawy BP/07/2013

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 106. Dostawa bioreaktora laboratoryjnego
  numer sprawy BP/08/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.06.27)   
 107. Dostawa odczynników chemicznych
  numer sprawy BP/10/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.06.27)   
 108. Budowa budynku laboratoriów mechatronicznych ITeE - PIB
  numer sprawy: PU/09/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 05.07.2013)
 109. Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling, numer sprawy NI/06/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.06.05)  
 110. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukowania
  numer sprawy PZ/05/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.04.30) 
 111. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/04/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.04.24)
 112. Dostawa materiałów do produkcji poligraficznej,
  numer sprawy NW/02/2013
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.03.28)
 113. Dostawa rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego,
  numer sprawy BP/36/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.02.15)
 114. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/37/2012
  1. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty(opublikowano 2013.02.01)  
 115. Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM),
  numer sprawy BT/35/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2013.01.25)
 116. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27.4/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.12.19)  
 117. Dostawa robota przemysłowego,
  numer sprawy NT/34/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.12.04) 
 118. Dostawa aparatu kulometrycznego,
  numer sprawy BP/33/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.12.19) 
 119. Dostawa kamer cyfrowych z wyposażeniem i oprogramowaniem,
  numer sprawy BG/32/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.12.04) 
 120. Dostawa spektrometru atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP),
  numer sprawy BP/31/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.11.21) 
 121. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27.3/2012 
  (data publikacji: 04.10.2012 r.)
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 122. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23.3/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.10.18) 
 123. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/28/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 124. Dostawa komponentów do systemu sterująco-pomiarowego,
  numer sprawy BT/30/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.09.25) 
 125. Dostawa przenośnego, helowego wykrywacza nieszczelności,
  numer sprawy BA/29/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.09.25) 
 126. Dostawa aparatu do oznaczania stabilności smarów plastycznych,
  numer sprawy BP/26.2/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.10.01) 
 127. Dostawa aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia,
  numer sprawy BP/22.2/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.10.05) 
 128. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 129. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23.2/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 130. Dostawa aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia,
  numer sprawy BP/22/2012
  ;
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 131. Dostawa aparatu do oznaczania stabilności smarów plastycznych,
  numer sprawy BP/26/2012
  >
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 132. Dostawa aparatury do wykrywania gazów,
  numer sprawy BA/25/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.08.31) 
 133. Dostawa elementów automatyki przemysłowej,
  numer sprawy BA/19/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.09.05) 
 134. Dostawa elementów automatyki przemysłowej,
  numer sprawy BA/24/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.08.30) 
 135. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty. 
 136. Dostawa spektrometru Ramana
  numer sprawy BP/16/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.08.20) 
 137. Dostawa nanotwardościomierza
  numer sprawy BW/17/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.07.11)
 138. Dostawa przenośnego, skaningowego mikroskopu elektronowego
  numer sprawy BW/14/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.07.11)
 139. Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego
  numer sprawy BT/15/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.07.10)
 140. Dostawa robota przemysłowego
  numer sprawy BG/18/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.19)
 141. Dostawa komponentów elektropneumatycznych
  numer sprawy NT/20/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.19)
 142. Dostawa oprogramowania obliczeniowego i symulacyjnego
  numer sprawy BG/NI/13/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.26)
 143. Dostawa wiskozymetrów
  numer sprawy BP/11/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.13)
 144. Dostawa kolorymetrycznej sfery pomiarowej
  numer sprawy BP/12/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.13)
 145. Dostawa głowicy mikroskopu sił atomowych (AFM)
  numer sprawy BT/09/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.06.13)
 146. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukowania
  numer sprawy PZ/10/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(opublikowano 2012.05.31)
 147. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/02/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.05.17)
 148. Dostawa urządzenia do pomiaru mikrotwardości
  numer sprawy BT/07/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 149. Dostawa nanotribometru
  numer sprawy: BT/06/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.04.27) 
 150. Dostawa komponentów do systemu sterująco-pomiarowego
  numer sprawy BT/08/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.04.27) 
 151. Dostawa komory termicznej
  numer sprawy: NT/04/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.03.16) 
 152. Dostawa systemu do badań nieniszczących bieżni łożysk tocznych
  numer sprawy: NT/05/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 2012.03.16)
 153. Dostawa materiałów do produkcji poligraficznej
  numer sprawy: NW/01/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 02.03.2012)
 154. Dostawa systemu pomiarowo-kontrolnego typu DAQ wraz z oprogramowaniem
  numer sprawy: BT/03/2012
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty(dodano 24.02.2012)
 155. Wykonanie instalacji technologicznych
  numer sprawy: PU/27/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 156. Dostawa homogenizatora wysokociśnieniowego
  numer sprawy: BP/20/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 157. Dostawa kół zębatych stożkowych
  numer sprawy: BT/23.2/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 158. Dostawa tribotestera do badań wysokotemperaturowych
  numer sprawy: BT/08.2/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 159. Dostawa aparatu do badania prężności par
  numer sprawy: BP/19/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 160. Dostawa kół zębatych stożkowych
  numer sprawy: BT/23/2011
  Postępowanie zostało unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (podstawa prawna: 
  93 ust. 1 pkt 3 uPzp). 
 161. Dostawa zestawu kontrolno-pomiarowego do urządzeń tribologicznych
  numer sprawy: BT/21/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 162. Dostawa automatycznego gęstościomierza oscylacyjnego
  numer sprawy: BP/20/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 163. Dostawa zestawu do bezstykowego, światłowodowego pomiaru temperatury
  numer sprawy: BA/18/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 164. Dostawa sond pomiarowych
  numer sprawy: BP/13.2/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 165. Dostawa czujników do pomiaru parametrów ruchu pojazdów,
  numer sprawy: NT/15/2011
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 166. Dostawa zestawu do podawania prądów gaśniczych,
  numer sprawy: NT/14/2011
 167. Dostawa sprzętu komputerowego,
  numer sprawy: WP/16/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 168. Dostawa pieców hartowniczych,
  numer sprawy: BW/07.2/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 169. Dostawa automatu do montażu powierzchniowgo,
  numer sprawy: BA/08/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 170. Dostawa urządzenia do zawieszania bloków książkowych w okładkę,
  numer sprawy: WP/04.2/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 171. Dostawa systemu do badań wytrzymałościowych materiałów,
  numer sprawy: BG/09/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 172. Dostawa pakietów oprogramowania do tworzenia systemów pomiarowych, sterujących i wspomagających projektowanie,
  numer sprawy: BA/06/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 173. Dostawa oscyloskopu cyfrowego wraz z osprzętem,
  numer sprawy: BG/05/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 174. Dostawa centrali telefonicznej,
  numer sprawy: PU/03/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 175. Dostawa oprogramowania obliczeniowego i symulacyjnego do komputerowego wspomagania prac badawczych i rozwojowych,
  numer sprawy: NI/02.2/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 176. Dostawa szaf sterowniczych,
  numer sprawy: BA/01/2010
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 177. Dostawa mikroskopu tunelowego STM,
  numer sprawy: BT/11/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 178. Dostawa wielokanałowego systemu komponowania i dozowania atmosfery procesowej,
  numer sprawy: BW/06.2/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 179. Dostawa systemu pompowego z pompą turbomolekularną do komór próżniowych,
  numer sprawy: BW/05.2/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 180. Dostawa lepkościomierza rotacyjnego,
  numer sprawy: BP/10/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 181. Dostawa mineralizatora mikrofalowego,
  numer sprawy: BP/09/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 182. Dostawa bomby rotacyjnej do badania stabilności utleniania metodą ASTM D2272,
  numer sprawy: BP/08/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 183. Dostawa analizatora zawartości siarki w płynach eksploatacyjnych,
  numer sprawy: BP/07/2009
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 184. Dostawa oscyloskopu cyfrowego z zestawem sond pomiarowych,
  nr sprawy: BA/04/2009.
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 185. Dostawa analizatora drgań z wyposażeniem pomiarowym,
  nr sprawy: BT/03/2009.
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 186. Dostawa urządzenia do pomiarów struktury i geometrii powierzchni 2D/3D,
  nr sprawy: BT/02/2009.
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty