Jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej:
- wydziały, ośrodki, oddziały,
- zakłady naukowe, 
- zakłady doświadczalne,
- działy wspomagające działalność podstawową,
- doraźnie powoływane zespoły (w tym: laboratoria, centra zaawansowanych technologii) oraz samodzielne stanowiska pracy.DYREKTOR
 dr inż. Jakub Gadek


 

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
- zastępcy dyrektora Instytutu,
- kierownicy wydziałów i zakładów doświadczalnych,
- radca prawny,
- audytor wewnętrzny,
- pełnomocnik dyrektora ds. jakości,
- główny specjalista ds. planowania i zamówień publicznych,
- Zespół Strategii Innowacyjnych,
- Zespół Technologii Informatycznych,
- główny specjalista ds. współpracy z zagranicą,
- główny specjalista ds. bhp, ppoż i spraw obronnych,
- główny specjalista ds. pracowniczych.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. BADAWCZYCH
dr hab. inż. Andrzej Zbrowski
tel. / fax  48 364 93 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych bezpośrednio podlegają:
- Zakład Badań Systemów,
- Zakład Inżynierii Powierzchni,
- Zakład Tribologii,
- Zakład Mechatroniki,
- Zakład Systemów Sterowania,
- Zakład Technologii Proekologicznych,
- główny specjalista ds. koordynacji badań,
- inne zakłady i zespoły badawcze oraz komórki organizacyjne, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
dr Marzena Walasik
tel. 48 364 41 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlegają:
- Dział Finansowo-Księgowy,
- Dział Ekonomiczny.

KIEROWNIK OŚRODKA BADAŃ i ROZWOJU EDUKACJI ZAWODOWEJ
dr inż. Krzysztof Symela

tel. 48 364 47 78
fax  48 364 47 65 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownikowi Ośrodka bezpośrednio podlegają:
- Zakład Badań Edukacji Zawodowej,
- Zakład Kształcenia Ustawicznego.

KIEROWNIK OŚRODKA STRATEGII INNOWACYJNYCH
i PROGRAMOWANIA ROZWOJU
dr Beata Poteralska

tel. 48 364 92 40
fax 48 364 47 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownikowi Ośrodka bezpośrednio podlegają:
- Zakład Strategii Innowacyjnych,
- Ośrodek Innowacji,
- Pracownicy zatrudnieni na właściwych dla działalności Ośrodka stanowiskach funkcyjnych.


KIEROWNIK KONSTRUKCJI PROTOTYPÓW
dr inż. Andrzej Zbrowski

tel.  48 364 93 05
fax  48 360 81 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownikowi Konstrukcji Prototypów bezpośrednio podlega:
- Dział Projektowania.

KIEROWNIK ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO
  mgr inż. Szymon Zacharski

tel.  48 364 93 89
fax  48 360 81 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownikowi Zakładowi Doświadczalnego bezpośrednio podlegają:
- Dział Prototypów,
- Dział Pierwszych Uruchomień.

KIEROWNIK WYDZIAŁU ORGANIZACJI I PROMOCJI
KIEROWNIK WYDAWNICTWA NAUKOWEGO
mgr Marcin Olifirowicz

tel. 48 364 92 30
fax 48 364 47 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownikowi Wydziału Organizacji i Promocji bezpośrednio podlegają:
- Dział Organizacji,
- Dział Administracji,
- Dział Inwestycji i Eksploatacji,
- Dział Zaopatrzenia,
- Dział Promocji i Marketingu,
- Wydawnictwo Naukowe.

Schemat organizacyjny [otwórz]