Zapytania ofertowe

 

 Radom, dnia 08.05.2019 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Moderowanie panelu na konferencji ukierunkowanego na dyskusję opracowanego modelu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz weryfikację koncepcji portalu kojarzeniowego dla firm ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji

 

 Załączone pliki

 


 

 Radom, dnia 30.04.2019 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przeprowadzenie warsztatu ukierunkowanego na dyskusję opracowanego modelu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz weryfikację koncepcji portalu kojarzeniowego dla firm ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe  nr ZS.400.P1.16.2019.LW z dnia 30 kwietnia 2019 r. na przeprowadzenie warsztatu ukierunkowanego na dyskusję opracowanego modelu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz weryfikację koncepcji portalu kojarzeniowego dla firm ułatwiającego przeprowadzenie sukcesjizostało UNIEWAŻNIONE.

 Załączone pliki

 


 

 Radom, dnia 28.01.2019 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na przedmiot „Dostawa zestawu kontrolno-pomiarowego”

 Załączone pliki

 


 

 Radom, dnia 08.10.2018 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na przedmiot „Dostawa elektrycznych osi precyzyjnych”

 

 Załączone pliki