Zapytania ofertowe

 

 Radom, dnia 28.01.2019 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na przedmiot „Dostawa zestawu kontrolno-pomiarowego”

 Załączone pliki

 


Zapytania ofertowe

 

 Radom, dnia 08.10.2018 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na przedmiot „Dostawa elektrycznych osi precyzyjnych”

 

 Załączone pliki

 


 

Radom, dnia 21.09.2017

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na przedmiot 
„Dostawa systemu dozującego farby”

 

 Załączone pliki

 


 Radom, dnia 21.09.2017

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na przedmiot 
„Dostawa zestawu konstrukcyjnych profili aluminiowych oraz elementów montażowych ”

 

 Załączone pliki