Informujemy, że oprócz ogłoszeń publikowanych na niniejszej stronie, postępowania o udzielenie zamówienia realizowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz − Instytut Technologii Eksploatacji mogą być również prowadzone na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/itee


 

Radom dnia 09.05.2024 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na sprzedaż maszyn i urządzeń

 

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom (dalej „Instytut” lub „Łukasiewicz – ITeE”) ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Wydawnictwa Naukowego Instytutu. Przetarg ma formę publicznej licytacji.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o przetargu.