Zapytania ofertowe

 Radom, dnia 29.04.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zorganizowanie i moderowanie „okrągłego stołu” z przedsiębiorcami firm rodzinnych ukierunkowanego na dyskusję na temat sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz zaprezentowanie rezultatów projektu ENTERtransfer

 Załączone pliki


 Radom, dnia 12.03.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zorganizowanie wydarzenia upowszechniającego rezultaty projektu ENTERtransfer typu „roadshow” na temat:
„Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce”

 Załączone pliki


 

 Radom, dnia 6.03.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat:„Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce”

 Załączone pliki

 


 Radom, dnia 26.02.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ocena jakości procesu realizacji zadania w ramach projektu ENTERtransfer CE 1158 „Opracowanie portalu kojarzeniowego umożliwiającego przeprowadzenie sukcesji (WP T3)”

 Załączone pliki

  


 Radom, dnia 10.01.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty na: 

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń na temat: „Sukcesja w przedsiębiorstwach
rodzinnych w Polsce”

Termin składania ofert został przedłużony do 22.01.2020 r.

 Załączone pliki