Zapytania ofertowe

 

 

Radom, dnia 21.10.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Świadczenie usługi wykonania recenzji programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży elektroniczo-mechatronicznej, opracowanych we współpracy z pracodawcami

 Załączone pliki

 


 

Radom, dnia 21.10.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Świadczenie usługi wykonania recenzji programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży transport drogowy, opracowanych we współpracy z pracodawcami

 Załączone pliki


Radom, dnia 21.10.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Świadczenie usługi wykonania recenzji programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży budownictwo, opracowanych we współpracy z pracodawcami

 Załączone pliki


 

Radom, dnia 21.10.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Świadczenie usługi wykonania recenzji programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży górniczo-wiertniczej, opracowanych we współpracy z pracodawcami

 Załączone pliki