Unieważnienia

      Unieważnione postępowania: 

 1. Dostawa pomp ciepła, numer referencyjny postępowania BK/18/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 37f171a4-839c-4b3f-8bb8-8d8665b18d7a
 2. Dostawa manipulatorów przemysłowych, numer referencyjny postępowania BO/17/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: f24e4f1d-6b16-40ff-9d44-0499d09bfb30
 3. Dostawa pomp ciepła, numer referencyjny postępowania BK/14/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: cde1161e-8d97-4825-92e0-0c019562cfbc
 4. Dostawa manipulatorów przemysłowych oraz systemu wizyjnego, numer referencyjny postępowania ZO/09/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 9b2f6df2-1340-44de-b78e-78fb18b2a800
 5. Dostawa systemu adsorpcyjnego do produkcji wody lodowej, numer referencyjny postępowania ZA/05/2021
  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 5840d613-d7fc-45ad-9b6b-edb5138b94d1
 6. Dostawa zestawów pomiarowych, numer referencyjny postępowania ZO/19/2020
  Postępowanie zostało unieważnione - nie złożono żadnej oferty (opublikowano 30.10.2020 r.)
 7. Modernizacja komory klimatyzacyjnej, numer postępowania NB/50/2019
  Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.),
 8. Dostawa wytaczarki poziomej CNC, numer postępowania NT/43/2019
  Postępowanie zostało unieważnione - nie złożono żadnej oferty.
 9. Dostawa wytaczarki poziomej CNC, numer postępowania NT/32/2019
  Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty (opublikowano 03.07.2019)
 10. Dostawa skanera optycznego 3D, numer referencyjny postępowania NT/23/2019
  Postępowanie zostało unieważnione (opublikowano 26.04.2019) - szczegóły tutaj.
 11. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/03/2017
  Postępowanie zostało unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta
 12. Dostawa pomp perystaltycznych
  numer sprawy BP/07/2013
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 13. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/28/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 14. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27.3/2012

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 15. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 16. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23.2/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 17. Dostawa aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia,
  numer sprawy BP/22/2012
  ;
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 18. Dostawa aparatu do oznaczania stabilności smarów plastycznych,
  numer sprawy BP/26/2012

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 19. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23/2012

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.
 20. Dostawa systemu do badań nieniszczących bieżni łożysk tocznych,
  numer sprawy: NT/24/2011
  Postępowanie zostało unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp).
 21. Dostawa kół zębatych stożkowych
  numer sprawy: BT/23/2011
  Postępowanie zostało unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (podstawa prawna: 
  93 ust. 1 pkt 3 uPzp). 
 22. Dostawa pieca do azotowania gazowego,
  numer sprawy: NI/18/2010
 23. Dostawa pieców hartowniczych,
  numer sprawy: BW/07/2010
 24. Dostawa urządzenia do zawieszania bloków książkowych w okładkę,
  numer sprawy: WP/04/2010
 25. Dostawa oprogramowania obliczeniowego i symulacyjnego do komputerowego wspomagania prac badawczych i rozwojowych,
  numer sprawy: NI/02/2010
 26. Dostawa wielokanałowego systemu komponowania i dozowania atmosfery procesowej,
  nr sprawy: BW/06/2009
 27. Dostawa systemu pompowego z pompą turbomolekularną do komór próżniowych,
  nr sprawy: BW/05/2009