Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji został powołany pierwotnie  jako Międzyresortowe Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 31/86 z dnia 15 marca 1986 roku, zmienionej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 roku w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego poprzez nadanie nazwy: Instytut Technologii Eksploatacji (Dz. U. nr 109 z 1994 r. poz. 518). Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2019. 534) stał się Instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Podstawy prawne działania Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji:

- Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2019 poz. 534);

- Statut uchwalony przez Radę Instytutu i zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz dnia  31 października 2019 r.;

- Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz dnia 27 maja 2020 r.;

- Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem Dyrektora nr 366  z dnia 23 października 2018 r.;

- Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Instytutu Technologii Eksploatacji zawarty dn. 15 marca 2011 r., wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy dn. 17 maja 2011 r. pod nr U-MCCXVIII.