Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji został powołany pierwotnie  jako Międzyresortowe Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 31/86 z dnia 15 marca 1986 roku, zmienionej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 roku w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego poprzez nadanie nazwy: Instytut Technologii Eksploatacji (Dz. U. nr 109 z 1994 r. poz. 518). Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2019. 534) stał się Instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Podstawy prawne działania Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji:

- Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2020.2098.);
 
- Statut uchwalony przez Radę Instytutu i zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz dnia  31 października 2019 r.;
 
- Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem nr 50/2021 Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji z dnia 25 października 2021 r. obowiązujący od dnia 10 listopada 2021 r.
 
- Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz dnia 30 kwietnia 2021 r., obowiązujący od 1 czerwca 2021 r.;
 
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 07.09.2021 r.