W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji funkcjonuje biblioteka posiadająca w swoich zasobach następujące zbiory:
- 13.000 vol. książek,
- 116 tytułów czasopism (bieżących i archiwalnych),
- zbiory norm PN i branżowych,
- zbiór wydawnictw regionalnych Łukasiewicz – ITeE,
- zbiór publikacji pracowników naukowych Łukasiewicz – ITeE.

W zbiorach biblioteki znajdują się wydawnictwa ciągłe i książki z zakresu tematyki prac prowadzonych w Instytucie, przede wszystkim:
- inżynierii powierzchni (w tym tribologii),
- mechatroniki,
- chemii,
- edukacji,
- ekonomii.

Na terenie biblioteki prezentowane są nowości wydawnicze Wydawnictwa Naukowego Łukasiewicz – ITeE.  Biblioteka posiada pełny archiwalny zbiór czasopism i serii, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego, przede wszystkim:
- serii Biblioteka Problemów Eksploatacji,
- serii Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki,
- serii Pedagogika Pracy,
- kwartalników: Problemy Eksploatacji, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa,
- półrocznika Pedagogika Pracy oraz Rocznika Pedagogicznego.

W bibliotece udostępniono następujące katalogi: kartkowy oraz komputerowy BIBLIO.

Wypożyczenia dla osób spoza Łukasiewicz – ITeE prowadzone są na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Biblioteka jest czynna w godzinach pracy Łukasiewicz – ITeE, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.