Unieważnione

Radom, 30.09.2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji informuje o unieważnieniu następującego postępowania:

Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych.

Numer referencyjny postępowania: IT/11/2022


Radom, 15.09.2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji informuje o unieważnieniu następującego postępowania:

Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych.

Numer referencyjny postępowania: IT/10/2022

Powód unieważnienia:
W postępowaniu złożono jedną ofertę. Oferowana cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Radom, 29.08.2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji informuje o unieważnieniu następującego postępowania:

Nazwa postępowania: Dostawa przełączników sieciowych.

Numer referencyjny postępowania: IT/09/2022

Powód unieważnienia:
W postępowaniu złożono jedną ofertę. Oferowana cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Radom, 27.03.2020 r.

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 12 marca 2020 roku na zorganizowanie wydarzenia upowszechniającego rezultaty projektu ENTERtransfer typu „roadshow” na temat: „Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce” w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG:

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Postępowanie unieważnia się, gdyż cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


Radom, 1.10.2019 r.

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2019 roku na opracowanie modułu prawnego w ramach szkolenia dotyczącego sukcesji dla przedsiębiorstw firm rodzinnych oraz przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG:

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Postępowanie unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Załączone pliki


Radom, 30.03.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Specjalisty ds. kontaktów ze szkołami zawodowymi i pracodawcami
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 2/2017/ITeE-PIB/ZK

Załączone pliki

 


Radom, 30.03.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Sekretarza Biura Projektu
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 1/2017/ITeE-PIB/ZK

Załączone pliki