Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji jest stale rozwijany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Łukasiewicz - ITeE, inne niż udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu, mogą być udostępnione wyłącznie na pisemny wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198). Wniosek należy złożyć w siedzibie Łukasiewicz - ITeE w Radomiu. Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Dyrektor Łukasiewicz - ITeE. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznych Instytut ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Instytut może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.