Rozstrzygnięte

Radom, 2023.05.11

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydatów na Partnera

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079, tzw. ustawa wdrożeniowa 2021-2027) ogłasza otwarty nabór kandydatów na Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach działania 1.1 FEPW Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent I – Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (oferta dla ośrodków innowacji).

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru znajdują się w załączonym pliku Ogłoszenia o naborze.
Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 02.06.2023, na załączonym Formularzu ofertowym.

Zmiany treści ogłoszenia o naborze:
18.05.2023: Informujemy, że w związku z otrzymanymi zapytaniami została częściowo zmieniona treść Ogłoszenia o naborze. Zakres wprowadzonych zmian jest określony w udostępnionym pliku pod nazwą: Zmiana_tresci_ogloszenia_1_AS.pdf
19.05.2023: Informujemy, że w związku z otrzymanymi zapytaniami została częściowo zmieniona treść Ogłoszenia o naborze. Zakres wprowadzonych zmian jest określony w udostępnionym pliku pod nazwą: Zmiana_tresci_ogloszenia_2.pdf

07.06.2023:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERA

 


 Radom, 21.02.2023 r.

Informujemy, że w odniesieniu do zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 16.02.2023 r. na „zakup licencji Microsoft 365 A3", nr referencyjny zaproszenia IT/03/2023, została wybrana oferta firmy:

Integrit S.A., ul. Tyniecka 1, 52-407 Wrocław


 Radom, 28.11.2022 r.

Informujemy, że w odniesieniu do zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 23.11.2022 r. na „zakup systemu do zarządzania dostępem do sieci komputerowej NACVIEW-250-VM wraz ze wsparciem technicznym przez okres 1-go roku", nr referencyjny zaproszenia IT/15/2022, została wybrana oferta firmy:

Warnet II Norbert Pobereszko, ul. Miła 17, 26-610 Radom

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.


 Radom, 22.11.2022 r.

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 10.11.2022 r. na „wykonanie usługi rozbudowy istniejącego systemu telewizji przemysłowej w siedzibie Zamawiającego", nr referencyjny zapytania SA/14/2022, złożono dwie oferty:

  1. Warnet II Norbert Pobereszko.
  2. Interfach2 Magierek i Osowscy - spółka jawna.

Wybrana oferta: Interfach2 Magierek i Osowscy - spółka jawna.


 Radom, 25.07.2022 r.

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 13.07.2022 r. na „Dzierżawę lokalu w celu prowadzenia bufetu w budynku Zamawiającego przy ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom", nr referencyjny zapytania SA/1/2022, złożono jedną ofertę, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w zaproszeniu do złożenia ofert.

Wybrana oferta: COOKING 4 YOU, Aneta Zasada, ul. Krasickiego 73, 26-640 Skaryszew.


 

Radom, dnia 2021-11-26

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 15 listopada 2021 roku na dostawę komputerów, numer referencyjny zapytania IT/24/2021 została wybrana oferta firmy MaN Complex, Grzywna Marek Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, oferowana cena brutto 111 930,00 PLN.


Radom, dnia 2020-03-17

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 29 kwietnia 2020 roku nr ZS.400.P1.25.2020.LW na usługę zorganizowania i moderowania „okrągłego stołu” z przedsiębiorcami firm rodzinnych ukierunkowanego na dyskusję na temat sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz zaprezentowanie rezultatów projektu ENTERtransfer finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG Central Europe "ENTERtransfer" CE 118, wybrana została oferta złożona przez Panią Katarzyna WIELOCHA. Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu.

 


Radom, dnia 2020-03-17

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 06 marca 2020 roku nr ZS.400.P1.23.2020.LW na usługę zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat: „Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG Central Europe "ENTERtransfer" CE 118, wybrana została oferta złożona przez Panią Katarzyna WIELOCHA. Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu.


 

Radom, dnia 2020-03-10

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 26 lutego 2020 roku nr ZS.400.P1.22.2020.LW na usługę Ocena jakości procesu realizacji zadania w ramach projektu ENTERtransfer CE 1158 „Opracowanie portalu kojarzeniowego umożliwiającego przeprowadzenie sukcesji (WP T3)" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG wybrana została oferta złożona przez firmę EUROSOFT Sp. z.o.o.

Załączone pliki


 

 Radom, dnia 2020-01-23

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 10 stycznia 2020 roku nr ZS.400.P1.21.2020.LW na usługę zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń na temat: „Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG wybrana została oferta złożona przez Centrum Szkoleniowe Małgorzata Mączyńska.

Załączone pliki


 Radom, dnia 2019-10-17

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 10 października 2019 roku nr ZS.400.P1.20.2019.LW na usługę zorganizowania i moderowania „okrągłego stołu” z przedsiębiorcami firm rodzinnych na poziomie lokalnym (Radom i okolice) ukierunkowanego na dyskusję na temat sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz zaprezentowanie rezultatów projektu ENTERtransfer, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, została złożona jedna oferta – przez Pana Łukasza Białczaka i ta oferta została wybrana w postępowaniu, jako że spełnia wymogi zapytania ofertowego.

Załączone pliki


 Radom, dnia 2019-10-11

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 01 października 2019 roku na opracowanie modułu prawnego w ramach szkolenia dotyczącego sukcesji dla przedsiębiorstw firm rodzinnych oraz przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG wybrana została oferta złożona przez SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelarii Radców Prawnych sp.p.

Załączone pliki


 

 Radom, dnia 2019-09-25 

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 09.09.2019, dotyczącego przygotowania materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia w obszarze tematycznym „Blended learning w szkole” w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, w wymaganym terminie do 20.09.2019 wpłynęło łącznie sześć ofert.

Ofertę najkorzystniejszą i spełniającą wymagania zapytania ofertowego złożył Pan Roman Dwulit (Poznań) i został wybrany do pełnienia roli trenera w obszarze tematycznym „Blended learning w szkole”.


 Radom, dnia 2018-05-21

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 08 maja 2019 roku nr ZS.400.P1.17.2019.LW na usługę moderowania panelu dotyczącego przedstawienia opracowanego modelu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz weryfikację koncepcji portalu kojarzeniowego dla firm ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, została złożona jedna oferta – przez Panią Marię Gagacką i ta oferta została wybrana w postępowaniu, jako że spełnia wymogi zapytania ofertowego.


 Radom, dnia 2018-10-23

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 15 października 2018 roku nr sprawy 3/3/2018/CE1158 na zaprojektowanie, wykonanie i opublikowanie materiałów audio-wideo związanych z tematyką sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym na dedykowanym kanale Youtube w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, wybrana została oferta złożona przez firmę – EUROSOFT Sp. z. o. o., ul. Żeromskiego 54; 26-600 Radom

Załączone pliki


  Radom, dnia 2018-10-04

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25.09.2018, dotyczącego przygotowania materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw coachingu w doradztwie edukacyjno-zawodowym dla grupy doradców zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, informujemy, że została wybrana firma VIRTUS Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju.

Załączone pliki


 Radom, dnia 2018-10-01

 WYBÓR WYKONAWCY 

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 10 września 2018 roku nr sprawy 2/3/2018/CE1158 na przeprowadzenie pilotażu na poziomie lokalnym (Radom i okolice) ukierunkowanego na weryfikację opracowanego modelu sukcesji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej (Pilotaż) w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, wybrana została oferta złożona przez firmę – Centrum Kształcenia Sektora Publicznego.

Załączone pliki


 Radom, dnia 2018-10-01

 WYBÓR WYKONAWCY 

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 10 września 2018 roku na przeprowadzenie pilotażu ukierunkowanego na weryfikację opracowanego modelu sukcesji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej (Pilotaż) w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, wybrana została oferta złożona przez firmę EUROSOFT Sp. z. o. o.

Załączone pliki


 Radom, dnia 2018-09-01

WYBÓR WYKONAWCY 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 22.08.2018, dotyczącego naboru ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego – autorów poradnika dla nauczyciela (poradnictwo grupowe) w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, informujemy, że zostały wybrane następujące osoby: Pani Agnieszka CIERESZKO oraz Pani Natalia KĘSEK.

Wybrane osoby spełniają kryteria sformułowane w zapytaniu.

Załączone pliki


 Radom, dnia 28.05.2018

WYBÓR WYKONAWCY 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.05.2018 r. na opracowanie koncepcji przeprowadzanie działań pilotażowych w regionie Mazowsza w ramach projektu ENTER-transfer "Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, wybrane zostały obie oferty: złożone przez Pana Marka Mieńkowskiego oraz Pana Rafała Grzeszczyka.

 


Radom, dnia 2018-05-04

WYBÓR WYKONAWCY 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu ENTER-transfer na ekspertów panelu na konferencji, informujemy że zostały wybrane następujące osoby: Pan Cezary Brymora, Pan Jan Stańczyk, Pani Izabela Seweryn, Pani Anna Szczygielska, Pan Jarosław Zarychta

Załączone pliki


Radom, dnia 2018-04-20

WYBÓR WYKONAWCY 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu ENTER-transfer na moderatora panelu na konferencji, informujemy że został wybrany następujący Wykonawca: Pan Marek Mieńkowski.

Załączone pliki


Radom, dnia 2017-11-15

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że w zakończonym w dniu 12 listopada 2017 r. postępowaniu,  podjętym w ramach  Międzynarodowego Projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” realizowanego w ramach programu INTERREG (nr CE 1158), dotyczącym  wynajmu sali wraz ze sprzętem na 19 osób i catering,

wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Restauracja „GRECKA”
Warszawska 89
26-600 Radom

 Załączone pliki:

Informacja o wyniku postępowania

 


Radom, dnia 2017-06-12

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, że w sprawie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania inżynierskiego typu CAD zamawiający wybrał ofertę firmy:

PROCAD SA o Oddział Radom
ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

 Załączone pliki:

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


  

Radom, 07.04.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Specjalisty ds. kontaktów ze szkołami zawodowymi i pracodawcami
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 6/2017/ITeE-PIB/ZK

 Załączone pliki

 

Wybór wykonawcy:

Informujemy, że w wyniku postępowania, zgodnie z ogłoszeniem Nr 6/2017/ITeE-PIB/ZK, wybrano ofertę Pani Krystyny Erdmann.

 


Radom, 07.04.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Sekretarza Biura Projektu
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 5/2017/ITeE-PIB/ZK

Załączone pliki

  

Wybór wykonawcy:

Informujemy, że w wyniku postępowania, zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2017/ITeE-PIB/ZK, wybrano ofertę Pani Alicji Zawadzkiej-Zaborowskiej.

 


Radom, 30.03.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Eksperta  zewnętrznego ds. rozwoju zawodowego – członka Grupy sterującej
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 4/2017/ITeE-PIB/ZK

Załączone pliki

Wybór wykonawcy: 
Informujemy, że w wyniku postępowania, zgodnie z ogłoszeniem Nr  4/2017/ITeE-PIB/ZK, wybrano ofertę Pani Iwony Roszkiewicz

 

 


Radom, 30.03.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Eksperta  zewnętrznego ds. nowoczesnych technologii kształcenia – członka Grupy sterującej
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 3/2017/ITeE-PIB/ZK

Załączone pliki

 
Wybór wykonawcy: 
Informujemy, że w wyniku postępowania, zgodnie z ogłoszeniem Nr 3/2017/ITeE-PIB/ZK, wybrano ofertę Pana Jacka Błażewicza