Rozstrzygnięte

  Radom, dnia 2018-05-21

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 08 maja 2019 roku nr ZS.400.P1.17.2019.LW na usługę moderowania panelu dotyczącego przedstawienia opracowanego modelu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz weryfikację koncepcji portalu kojarzeniowego dla firm ułatwiającego przeprowadzenie sukcesji w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, została złożona jedna oferta – przez Panią Marię Gagacką i ta oferta została wybrana w postępowaniu, jako że spełnia wymogi zapytania ofertowego.


 Radom, dnia 2018-10-23

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 15 października 2018 roku nr sprawy 3/3/2018/CE1158 na zaprojektowanie, wykonanie i opublikowanie materiałów audio-wideo związanych z tematyką sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym na dedykowanym kanale Youtube w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, wybrana została oferta złożona przez firmę – EUROSOFT Sp. z. o. o., ul. Żeromskiego 54; 26-600 Radom

Załączone pliki


  Radom, dnia 2018-10-04

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25.09.2018, dotyczącego przygotowania materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw coachingu w doradztwie edukacyjno-zawodowym dla grupy doradców zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, informujemy, że została wybrana firma VIRTUS Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju.

Załączone pliki


 Radom, dnia 2018-10-01

 WYBÓR WYKONAWCY 

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 10 września 2018 roku nr sprawy 2/3/2018/CE1158 na przeprowadzenie pilotażu na poziomie lokalnym (Radom i okolice) ukierunkowanego na weryfikację opracowanego modelu sukcesji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej (Pilotaż) w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, wybrana została oferta złożona przez firmę – Centrum Kształcenia Sektora Publicznego.

Załączone pliki


 Radom, dnia 2018-10-01

 WYBÓR WYKONAWCY 

Informujemy, że w odniesieniu do zapytania ofertowego z dnia 10 września 2018 roku na przeprowadzenie pilotażu ukierunkowanego na weryfikację opracowanego modelu sukcesji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej (Pilotaż) w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, wybrana została oferta złożona przez firmę EUROSOFT Sp. z. o. o.

Załączone pliki


 Radom, dnia 2018-09-01

WYBÓR WYKONAWCY 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 22.08.2018, dotyczącego naboru ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego – autorów poradnika dla nauczyciela (poradnictwo grupowe) w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, informujemy, że zostały wybrane następujące osoby: Pani Agnieszka CIERESZKO oraz Pani Natalia KĘSEK.

Wybrane osoby spełniają kryteria sformułowane w zapytaniu.

Załączone pliki


 Radom, dnia 28.05.2018

WYBÓR WYKONAWCY 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.05.2018 r. na opracowanie koncepcji przeprowadzanie działań pilotażowych w regionie Mazowsza w ramach projektu ENTER-transfer "Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG, wybrane zostały obie oferty: złożone przez Pana Marka Mieńkowskiego oraz Pana Rafała Grzeszczyka.

 


Radom, dnia 2018-05-04

WYBÓR WYKONAWCY 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu ENTER-transfer na ekspertów panelu na konferencji, informujemy że zostały wybrane następujące osoby: Pan Cezary Brymora, Pan Jan Stańczyk, Pani Izabela Seweryn, Pani Anna Szczygielska, Pan Jarosław Zarychta

Załączone pliki


Radom, dnia 2018-04-20

WYBÓR WYKONAWCY 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu ENTER-transfer na moderatora panelu na konferencji, informujemy że został wybrany następujący Wykonawca: Pan Marek Mieńkowski.

Załączone pliki


Radom, dnia 2017-11-15

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informujemy, że w zakończonym w dniu 12 listopada 2017 r. postępowaniu,  podjętym w ramach  Międzynarodowego Projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” realizowanego w ramach programu INTERREG (nr CE 1158), dotyczącym  wynajmu sali wraz ze sprzętem na 19 osób i catering,

wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Restauracja „GRECKA”
Warszawska 89
26-600 Radom

 Załączone pliki:

Informacja o wyniku postępowania

 


Radom, dnia 2017-06-12

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, że w sprawie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania inżynierskiego typu CAD zamawiający wybrał ofertę firmy:

PROCAD SA o Oddział Radom
ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

 Załączone pliki:

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


  

Radom, 07.04.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Specjalisty ds. kontaktów ze szkołami zawodowymi i pracodawcami
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 6/2017/ITeE-PIB/ZK

 Załączone pliki

 

Wybór wykonawcy:

Informujemy, że w wyniku postępowania, zgodnie z ogłoszeniem Nr 6/2017/ITeE-PIB/ZK, wybrano ofertę Pani Krystyny Erdmann.

 


Radom, 07.04.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Sekretarza Biura Projektu
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 5/2017/ITeE-PIB/ZK

Załączone pliki

  

Wybór wykonawcy:

Informujemy, że w wyniku postępowania, zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2017/ITeE-PIB/ZK, wybrano ofertę Pani Alicji Zawadzkiej-Zaborowskiej.

 


Radom, 30.03.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Eksperta  zewnętrznego ds. rozwoju zawodowego – członka Grupy sterującej
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 4/2017/ITeE-PIB/ZK

Załączone pliki

Wybór wykonawcy: 
Informujemy, że w wyniku postępowania, zgodnie z ogłoszeniem Nr  4/2017/ITeE-PIB/ZK, wybrano ofertę Pani Iwony Roszkiewicz

 

 


Radom, 30.03.2017r.

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Eksperta  zewnętrznego ds. nowoczesnych technologii kształcenia – członka Grupy sterującej
w celu realizacji projektu pt.
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.03.04-30-0002/16
Nr ogłoszenia: 3/2017/ITeE-PIB/ZK

Załączone pliki

 
Wybór wykonawcy: 
Informujemy, że w wyniku postępowania, zgodnie z ogłoszeniem Nr 3/2017/ITeE-PIB/ZK, wybrano ofertę Pana Jacka Błażewicza