Status prawny: państwowa osoba prawna

Data powstania: 15 marca 1986 r. (Uchwała nr 31/86 Rady Ministrów)

Organ założycielski: Rada Ministrów

Organ nadzoru: Prezes Centrum Łukasiewicz

Forma prawna: instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

REGON: 001238212

NIP: 796 003 58 05

PKD: 7219 Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Krajowy Rejestr Sądowy: KRS nr 0000043623 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura własnościowa: państwowa osoba prawna

Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB Nr U-MCCXVIII zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie.