Status prawny: państwowa osoba prawna

Data powstania: 15 marca 1986 r. (Uchwała nr 31/86 Rady Ministrów)

Organ założycielski: Rada Ministrów

Organ nadzoru: Prezes Centrum Łukasiewicz

Forma prawna: instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

REGON: 387139360

NIP: 796 003 58 05

PKD: 7219 Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Krajowy Rejestr Sądowy: KRS nr  0000860815 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura własnościowa: państwowa osoba prawna

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 07.09.2021 r.