Status prawny: państwowa jednostka organizacyjna.

Data powstania: 15 marca 1986 r. (Uchwała nr 31/86 Rady Ministrów).

Organ założycielski: Rada Ministrów.

Organ nadzoru: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Forma prawna: instytut badawczy

REGON: 001238212.

NIP: 796 003 58 05.

PKD: 7219 Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Krajowy Rejestr Sądowy: KRS nr 0000043623 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców.

Struktura własnościowa: państwowa 
jednostka organizacyjna.

Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB Nr U-MCCXVIII zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie.